Korrekta brandtätningar kan rädda liv

19 augusti 2020 jonas olsson

Det finns många regler kring brandskydd i offentliga lokaler och industribyggnader som är viktiga att uppfylla enligt lag. Samtidigt så är det inte bara lagar, utan rätt brandskydd räddar liv och även närliggande byggnader. En brand kan sprida sig snabbt och leda till oerhörda förluster.

Som fastighetsägare är du ansvarig för att lokalerna som personer vistas i har ett korrekt brandskydd. När det installeras brandskydd är det viktigt med en korrekt brandgenomföring. När det kommer till brandgenomföringar ska du alltid anlita ett företag som har personal med rätt kompetens.

 

Vikten av att brandgenomföringen är korrekt

När det kommer till brandgenomföringar kan du ha oturen att anlita ett företag som inte har rätt kompetens. Därför ska du alltid kontrollera noggrant så att företaget har rätt kompetens och har de lösningar som passar din fastighet. Det finns krav på att använda rätt system och rätt material vilket också har att göra med vilken aktivitet som ska genomföras i lokalen.

Är det en äldre fastighet kan du behöva anlita en inspektör som går igenom fastigheten ordentligt och kan hjälpa dig att identifiera vilka lösningar som går att installera på ett smidigt och bra sätt. Denna tjänst tillhandahåller också företag som utför brandgenomföringar.

 

 

Vilka risker kommer med en felaktig brandtätning?

De stora farorna i moderna byggnader ligger i regel kring kabel och ventilationsstråk som finns mellan våningsplan. Vid en brand kan röken och gaser som är lättantändliga sprida sig snabbt om det inte finns en korrekt brandtätning. Även om du har branddörrar och brandcellsgränser så blir dessa inte effektiva om elden kan sprida sig i hålrum.

Därför ska man inte helt förlita sig på att brandtätningar är helt fungerande, gör istället en kontroll om du är osäker. Genom att se till att brandskyddet är fungerande kan du spara liv och skapa en tryggare arbetsplats för dina anställda.

Fler nyheter